Regler för busskort

Busskortet är en personlig värdehandling som eleven själv ansvarar för. Om kortet går sönder eller bli stulet alternativ att eleven inte hittar sitt busskort måste de anmälas direkt till skolans administratör. Kortet spärras och eleven får ett tillfälligt busskort, som är giltigt i tre dagar och som kan användas till ett nytt kort erhålles.

Busskort delas ut till eleverna läsårets första skoldag. Elever från Eringsboda, Hallabro, Backaryd, Listerby/Kuggeboda och Johannishus har därför rätt att åka utan busskort första skoldagen.

Elever som har skolskjuts med Kallinge Taxi hela vägen från hemmet till skolan tilldelas inte busskort.

Elever är berättigad till skolskjuts utifrån avståndet till skolan från deras bokföringsadress, samt vid särskilda skäl ex delad vårdnad mm. I varje fall som särskilt skäl åberopas, ska ansökan göras skriftligen.

De elever som har rätt till skolskjuts ges i första hand ett  busskort med Blekingetrafiken inom kommunen, som gäller måndag-fredag från kl 05:00 till kl 19:00 hela läsåret. Kortet gäller inte under jullovet och sommarlovet.

Administrationskostnaderna för ett trasigt kort är 50 kr – om busskortet lämnas in till expeditionen för att ersättas med ett nytt. Om kortet blivit borttappat eller stulet kostar det 200 kr. Faktura skickas till elevens vårdnadshavare.

Om eleven glömmer sitt busskort kan eleven alltid åka till skolan, men chauffören måste meddelas vid påstigning. För att komma hem får eleven själv bekosta biljetten eller kontakta anhörig, som kan hämta eleven. Endast vid ett tillfälle per termin finns det möjlighet för eleven att hämta ett tillfälligt busskort, som då gäller för en dag. Detta dokumenteras av administratören.

Om en klasskamrat ska följa med en skolskjutselev hem betalar den medåkande eleven för sin biljett – det går inte att hämta tillfälliga busskort för ”kompisåkning”.

Busschaufförerna har rätt att beslagta busskortet från eleven om kortet missbrukas genom utlåning eller liknade.

Ärenden gällande busskort hanteras lämpligast på förmiddagarna på skolans expedition. Administratör Maria Persson nås på tel 0457-61 73 10, e-post maria.persson11@edu.ronneby.se

Kontakta Blekinge Trafiken för allmän information tel 0455-56 900.

Kontakta Bergkvarabuss ang kvarglömda saker, skolskjuts till Kallingeskolan mm tel 0457-126 20, välj 2.

Kontakta våra övriga upphandlande skolskjutsturer (matartrafik mm):
Kallinge Taxi tel 0457-211 50
Hallabrobuss tel 0457-45 11 29
Bergkvarabuss tel 0455-30 85 02