AST-gruppen

För elever i år 1-9 med diagnos inom autismspektratillstånd

Det finns två AST-grupper i Ronneby kommun, en på Kallingeskolan och en på Snäckebacksskolan. Vi kan erbjuda en skolgång för de elever som behöver särskilt stöd och en individuellt utformad pedagogik och studieplan.

Hos oss sker undervisningen i liten grupp där vi anpassar skoldagen efter de enskilda behoven. Här erbjuds varje elev en egen arbetsplats, men även möjlighet att efter förmåga delta i skolornas ordinarie undervisning.

Vår verksamhet är kommunövergripande och alla bosatta i Ronneby kommun har möjlighet att göra en ansökan. För vidare information, kontakta rektor på din hemskola, då ansökan sker enligt särskilda rutiner.

AST-gruppernas vision är att du som elev ska må bra, känna dig trygg och lyckas i din skolgång.

Kontakta oss

Rektor
Anette Pfeifer
Tel 0457-61 73 05
anette.pfeifer@edu.ronneby.se

Administratör
Annette Johansson
Tel 0457-61 73 38
annette.johansson@edu.ronneby.se