Frånvaroanmälan

Nya rutiner och nytt tel.nr för att frånvaroanmäla elever

För att anmäla frånvaro som vårdnadshavare så gör du så här:

  • Telefonnumret du ska ringa är 0515-869 53.

  • Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Ny frånvaroanmälan måste alltså göras varje dag. Ingen friskanmälan behöver göras!

  • Om du ringer efter kl. 12.00 kommer frånvaro att registreras för nästkommande dag.

  • Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Avslutar du samtalet innan kommer anmälan att avbrytas.

  • Elevens personnummer måste vara korrekt registrerat med 10 siffror.