Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Skolsköterska
Charlotte Andersson
Tel 0457-61 71 44
charlotte.andersson1@ronneby.se

Tidsbokning av skolläkare görs via skolsköterskan