Fritidshem Bräkne-hoby

Fritidshem Bräkne-Hoby

Information om fritidshem för elever 6-12 år i Bräkne-Hoby, Ronneby kommun.

Delfinen 0457-61 72 91

Sälen 0457-61 72 92

Hajen 0457-61 72 94

 

På Hobyskolan har vi fritidshemmen Delfinen, Sälen och Hajen.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt.


Maxtaxa - Inkomsttaket per månad för 2021 är 50 340 kronor!

Stängningsdagar: Måndag den 1 november 2021, måndag den 10 januari 2022
och onsdag den 16 mars 2022.