Hobyskolan

Hobyskolan

Välkommen till Hobyskolan! Skolan mitt i byn - i en levande landsbygd.

Hobyskolan är en F-6 skola centralt belägen i Bräkne-Hoby samhälle. På gångavstånd från skolan ligger flera lummiga parkområden, skogsdungar, pulkabackar, lekplatser och en fotbollsplan.

På skolan går det 275 elever och det finns ca 50 anställda vid skola, förskoleklass och fritidshem. Skolan består av sex byggnader, där den äldsta är från 1844 och de övriga har tillkommit efterhand som elevantalet ökat, den senaste 1998.

Skolan har fullt utrustade specialsalar för musik, bild, hemkunskap och slöjd. I anslutning till skolan finns en mycket fin idrottshall och en nybyggd spontanidrottsplats.