Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Kontaktuppgifter för medicinsk- och psykosocial hälsa på Hallabroskolan.

Skolsköterska
Marie Månsson
Tel 0457-61 73 49
marie.mansson@ronneby.se

Elevernas besökstid: Onsdagar 09.00-12.00.

Kurator
Linda Bruér
Tel 0457-61 70 97
linda.bruer@ronneby.se