Fritidshem

Välkommen till våra fritidshem!

Grundsärskolan har två fritidshem, ett på Kallingeskolan och ett på Kuggebodaskolan.

Grundsärskolan Kallinge fritidshem
Tel 0457-61 78 36

Grundsärskolan Kuggeboda fritidshem
Tel 0457-61 73 84