Om Fredriksbergsskolan

Fredriksbergsskolan står för trygghet och traditioner men också framtidstro. Vi vet att våra elever trivs.

Så här jobbar vi på Fredriksbergsskolan

På Fredriksbergsskolan stödjer vi elevernas utveckling till självständighet,framtidstro och livslångt lärande. Grunden för en positiv utveckling och en optimal kunskapsutveckling är en god miljö för lärande.

Vi arbetar också aktivt för att alla ska känna sig trygga på skolan. Varje barn skall känna trygghet och omtanke från kamrater och vuxna.

Skolan har en hälsofrämjande profil. Vi arbetar med hälsoteman
för hela skolan och ser till att alla elever får daglig fysisk aktivitet