Föräldraråd

Vi är en grupp föräldrar som vill vara med i samtalet om skolan!

Målet med ett fungerande och aktivt föräldraråd är just att hålla i gång samtalet mellan föräldrar, lärare och skolledning. Att vid behov kunna möta och ställa krav på våra politiker ingår också i föräldrarådets målbild.
Ett ökat föräldrainflytande är positivt och gynnsamt för alla. En representant från varje årskurs är därför vårt mål.

Tillsammans med rektor och representant från lärarna träffas vi cirka tre gånger per termin under trevliga former på skolan.
Varmt välkommen att höra av er till någon av nedanstående personer, antingen med synpunkter som ni vill att vi tar upp, eller som nytillkommen deltagare i Föräldrarådet.

Ingela Kindblad, 0734-20 12 45,  ingela@hotmail.com
Tony Holgersson,  0761-68 68 91,   tony.holgersson@telia.com