Föräldraråd

Välkommen till Föräldratrådet på Fredriksbergsskolan i Ronneby.
Vi är en gurpp föräldrar som vill vara delaktiga i att utforma och utveckla våra barns arbetsmiljö i skolan.

Målet med ett fungerande och aktivt föräldraråd är att kunna hålla i gång samtalet mellan föräldrar, lärare och skolledning. Att vid behov kunna möta och ställa krav på våra politiker ingår också i föräldrarådets målbild.

Ett ökat föräldrainflytande är positivt och gynnsamt för alla. En representant från varje årskurs är  vårt mål.

Tillsammans med rektor och representant från lärarna träffas vi cirka tre gånger per termin under trevliga former på skolan.

Varmt välkommen att höra av er till någon av nedanstående personer, antingen med synpunkter som ni vill att vi tar upp, eller som nytillkommen deltagare i Föräldrarådet.

Föräldrar:
Ingela Kindblad, tel: 0708-62 73 19, e-post: ingela@hotmail.com
Sara Gustafsson, tel: 0723-81 07 86, e-post: sara.gustafsson@ronneby.se
Camilla Brink, tel: 0733-325253, e-post: camilla.brink@hotmail.com
Karin Ekdahl, tel: 0761-60 30 10
Jenny Fagö, e-post: jenny.fago@telia.com

Skolpersonal:
Gaca Radetinac (rektor), tel: 0457-61 72 22, e-post: gaca.radetinac@ronneby.se
Kajsa-Lena Löhbern (åk 4-6), tel: 0733-17 03 33, e-post: kajsa-lena.lohbern@ronneby.se
Louise Johnsson (fritids+fsk), tel: 0457-61 72 33, e-post: louise.johansson@ronneby.se
Inger Berg (åk1-3 spec.lärare), tel: 0733-17 03 25, e-post: inger.berg@ronneby.se
Jenny Johannesson (åk 2), e-post: jenny.johanesson@ronneby.se