Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Kontaktuppgifter för medicinsk- och psykosocial hälsa (skolsköterska och kurator) på Fredriksbergsskolan.

Skolsköterska
Monica Svensson
Tel 0457-61 72 24
monica.svensson@ronneby.se

Mottagning måndag, onsdag-fredag

Kurator
Sara Carlsson
Tel 0457-61 73 85
sara.carlsson@ronneby.se

 

Mottagning onsdagar eller enl överenskommelse

Elevvårdsgruppen

Elevvårdsgruppen arbetar med elevvårdsfrågor och har möte varje onsdag. I elevvårdsgruppen ingår bl a skolsköterska, skulkurator, men även speciallärare och specialpedagog.