Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Skolsköterska
Monica Svensson
Tel 0457-61 72 24
monica.svensson@edu.ronneby.se

Tidsbokning av skolläkare görs via skolsköterskan