Om Espedalsskolan

Espedalsskolan är en av Ronnebys centrala skolor, belägen i bostadsområdet Espedalen.

Så här jobbar vi på Espedalsskolan

På Espedalsskolan arbetar vi aktivt för att alla elever ska nå grundskolans
mål, men också få utmaningar utifrån sin förmåga. Det finns ett nära samarbete mellan skola, förskoleklass och fritidshem.

Bibliotek kombinerat med datorsal finns centralt i skolan. Centralt ligger även vår fina skolrestaurang som inbjuder till måltider i trivsam miljö.

Skolan präglas av ett öppet och respektfullt klimat. Specialpedagog,
skolsköterska, kurator och rektor träffas regelbundet för stöd och
uppföljningar av enskilda elever men också för hälso- och trygghetsfrågor
för skolan.

Skolan arbetar ofta med aktiviteter för alla i åldersblandade grupper för
att stärka samhörigheten. Vi arbetar förebyggande för etik och livskvalitet mot droger och andra missbruk.

Att lära och lyckas ger trygghet!