Föräldraråd

 Föräldrarådet är en grupp bestående av föräldrar, rektor och representanter från personalen där samtalet om skolan står i fokus!

Målet med ett fungerande och aktivt föräldraråd är just att hålla i gång samtalet mellan föräldrar, lärare och skolledning.
Att vid behov kunna möta och ställa krav på våra politiker ingår också i föräldrarådets uppdrag. Skolan och föräldrarådet jobbar gemensamt för en bättre och mer stimulerande skolmiljö.
Ett ökat föräldrainflytande är positivt och gynnsamt för alla.
I föräldrarådet representeras varje klass av en till två föräldrar, tillsammans med rektor och representant från lärarna träffas vi cirka tre gånger per läsår under trevliga former på skolan.
Varmt välkommen att höra av er till mig som rektor, antingen med synpunkter som ni vill att vi tar upp, eller som nytillkommen deltagare i Föräldrarådet.