Föräldraråd

Eringsbodaskolans Föräldraråd består av en föräldrarepresentant från varje klass från F-6 och förskolan samt rektor och personal från skola och förskola.

Vi träffas c:a två gånger per termin. Föräldrarådet kan fungera som en länk mellan föräldrar, skola, elever och skolpersonal.

 En målsättning är att öka föräldrarnas engagemang i skolan för barnens bästa.

 Välkommen att ta kontakt om du har några idéer och förslag, men också om du vill vara med och påverka.

 Kontakt: Johanna Johansson, 0732-099709, johanna.johansson@waterjet.se