Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Kontaktuppgifter för medicinsk- och psykosocial hälsa på Hallabroskolan.

Skolsköterska
Ellinor Altenius
Tel. 0457-61 73 73
ellinor.altenius@ronneby.se

Elevernas besökstid: Tisdagar 09.00-11.30

Kurator
Linda Bruér
Tel 0457-61 70 97
linda.bruer@ronneby.se