Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Kontaktuppgifter för medicinsk- och psykosocial hälsa på Backarydsskolan.

Skolsköterska
Lisa Dahlberg
0457-61 73 14
lisa.dahlberg@ronneby.se

Mottagning för eleverna på tisdagar.
Skolläkare John Holthuis - bokas via
skolsköterskan.

Kurator
Linda Bruér
Kurator
Tel 0457-61 70 97
linda.bruer@ronneby.se