Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Kontaktuppgifter för medicinsk- och psykosocial hälsa på Backarydsskolan.

Backarydsskolan - Skolsköterska

Monica Svensson
Skolsköterska
Tel 0457-61 72 24
monica.svensson@ronneby.se

Mottagning för eleverna på tisdagar.
Skolläkare John Holthuis - bokas via
skolsköterskan.

Backarydsskolan - Kurator

Angelina Olin
Kurator
Tel 0457-61 70 97
angelina.olin@ronneby.se