Grundsärskola

Här hittar du information om Särskola i Ronneby kommun

Läroplaner

Särskolan har en egen läroplan från 2011. Eleverna anpassas efter rätt förutsättningar och individnivå. Vi jobbat med ”alla människors lika värde” och till de olika behov skolan ska kunna tillgodose för var och en av särskolans elever. Eleverna har möjlighet att läsa ämne efter grundskolans läroplan och även möjlighet att läsa ämnesområde enligt träningsskolan. Vi jobbar med att möta eleverna på deras nivå och ge dem möjlighet att utveckla kunskaper, främja deras utveckling och lärande, stärka elevernas förmåga där de känner att de lyckas.

Obligatoriska särskolan

Till den obligatoriska särskolan räknas grundsärskolan och träningsskolan. Den innebär nio års skolplikt för alla barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. För att bli inskriven i särskolan har eleven genomgått 4 utredningar som visar på Intellektuell funktionsnedsättning (If). När man fått klarhet i utredningen så är man berättigad att läsa efter särskolans läroplan.

Även att utredningen är klar har man möjligheten att välja vilken skola man vill gå på. Vårdnadshavare och elev har möjlighet att komma på besök och få information om fortsatt skolgång.

Grundsärskolan, här går elever som genomgått utredning för att vara berättigad till särskola. Undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolans uppgift är att främja varje enskild elevs utveckling och lärande genom rätt anpassningar och stöd. En individuell studieplan upprättas för varje elev upp till årskurs 5. Därefter har man möjlighet att önska betyg eller omdöme.

Träningsskolan, här har eleverna en begåvningsnedsättning som gör att de inte kan tillgodogöra sig undervisningen i grundsärskolan. Istället för enskilda ämnen rymmer kursplanen i träningsskolan fem undervisningsområden som tillsammans ska ge individen förutsättningar för en god helhetsutveckling. De fem områdena är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Vill Du läsa mer om mottagande särskola?