Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring gymnasiet, yrken, arbetsmarknaden, PRAO, utbildningar eller andra frågor som rör dina studier?

Elever på grundskolenivå och deras föräldrar är välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledarna på respektive grundskola för information och vägledning:

Kallingeskolan 7-9 och Grundsärskolan 

Snäckebacksskolan

Elever på gymnasienivå, kommunal vuxenutbildning och övriga är välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledarna på respektive skola/enhet för information och vägledning.

Gymnasieskolan Knut Hahn

Tittie Österström
0457-61 83 92
tittie.osterstrom@ronneby.se

Thomas Westling
0457-61 83 74
thomas.westling@ronneby.se

Ancela Backman
0457-61 83 57
ancela.backman@ronneby.se

Linda Hasselberg
0457-61 75 82
linda.hasselberg@ronneby.se

Blekinge Naturburksgymnasium

Elever på Vuxenutbildningen och Lärvux

Elever på SFI

Ronneby kunskapskälla och övriga