Nationella prov

Under vårterminen kommer ämnesprov genomföras för år 3, 6 och 9. Mer information om proven, bedömning mm hittar du på Skolverkets hemsida.länk till annan webbplats