Grundskola & grundsärskola

Vi är mycket angelägna om att elever och föräldrar alltid får komma till tals och att deras synpunkter tas tillvara - för skolan i Ronneby ska bli den bästa tänkbara. Vill du lämna synpunkter och klagomål? Läs mer här.