Artikeln publicerades 20 februari 2023

Att fylla ett hus med liv

Ännu är Persborgs förskola en byggarbetsplats och det krävs en del fantasi för att föreställa sig att det om ett år ska kunna vara en plats med barnen i centrum.

Bilden visar en perspektivbild på den nybyggda förskolan Persborg från söder/Vidablick (snett uppifrån). Taket på plan 1 är beklätt med gröna sedumtak, så att gående på Persborgsvägen ser ner på en grön yta.

Bilden visar en perspektivbild på den nybyggda förskolan Persborg från söder/Vidablick (snett uppifrån). Taket på plan 1 är beklätt med gröna sedumtak, så att gående på Persborgsvägen ser ner på en grön yta.

Barnens arena

Förskolepedagogerna Helen Wahlkvist, Frida Håkansson, Cissi Almtjärn, Jennie Arrhenius, Emmie Liljegren, Jessica Bohnsack, Jessica Olsson och Linn Malmsten ingår i en referensgrupp som ska hjälpa till att den nya förskolan blir mer än ett nytt hus. Det ska bli barnens arena.

flera personer sittandes och ståendes runt ett stort bord

På bilden syns ​referensgruppen tillsammans med rektorer och projektledning.

– Vi vill ha en förskola som är barnens arena. Där vi ser barnen som kompetenta och som i allra högsta grad är delaktiga i det vardagliga arbetet, säger rektorn Åsa Isokoski.

Referensgrupp med engagerade pedagoger

Under tiden fram till färdigställandet av den nya förskolan kommer pedagogerna att träffas vid olika tillfällen och även göra besök på byggarbetsplatsen för att utifrån platsen och tillsammans med sin pedagogiska kunskap och nytänk se till att barnens bästa hamnar i fokus.

Under ett första möte med referensgruppen deltog även en av framtidens huvudpersoner. Pedagogen Linn Malmstens dotter Maze hjälpte till att gruppen håller fokus på barnen. Mamma Linn är föräldraledig just nu, men har varit delaktig i projektet från första start och kommer att fortsätta efter föräldraledigheten.

– Vi kommer att lyfta många frågor med referensgruppen. Platsen är ju en viktig del i det pedagogiska arbetet. Även om det finns många standards att följa så är pedagogernas kunskap och barnens perspektiv avgörande för att förskolan ska kunna bli just barnens arena, säger projektledaren Jeanette Jarleberg.

Många finesser i kommunens största förskola

De nya lokalerna bjuder på många finesser, som till exempel ett eget bibliotek, en inomhusrutschkana eller små lekgrottor. Även ett sedumtak och solpaneler finns med i planen. Allt för att barnen i Ronnebys snart största förskola, med plats för upp till 180 barn, ska trivas och kunna utvecklas. Byggnationen följer designfilosofin Cradle to Cradle och certifieringen Miljöbyggnad Silver.

Mer information

Du kan läsa mer om Persborgs förskola & se skisser på ronneby.se/framtidensskolor