Artikeln publicerades 2 mars 2022

På fredag välkomnas eleverna till nya Parkdalaskolan

Slutbesiktningen för Parkdalaskolan är nu genomförd och själva skolbyggnaden är klar för inflyttning enligt tidigare planering. Elevernas första skoldag i nya Parkdalaskolan är fredagen den 4 mars.

växtvägg inomhus

En grönskande växtvägg hälsar eleverna och personal välkommen direkt vid entrén till nya Parkdalaskolan

Även om skolbyggnaden är klar nu, så kommer området runt skolan och själva idrottshallen att vara en byggarbetsplats fram till och med april 2022. Därför är vissa områden på skolgården och hela idrottshallen fortfarande inhägnad med staket. Det är viktigt att dessa staket respekteras.

Vi vill även sammanfatta läget kring trafiksituationen runt skolan och poängtera att även detta arbete inte är avslutat ännu. Vissa åtgärder är viktiga att kunna justera när skolan är igång, för att få en så säker trafikmiljö som möjligt. Säkerheten har högsta prioritet.

  • Vi uppmanar personal, föräldrar, eleverna och besökare att så långt det är möjligt att gå eller cykla till Parkdalaskolan. Det finns ett välutbyggt nät av gång- och cykelvägar i Ronneby kommun. Cykelparkeringen finns utanför huvudentrén vid Folkparksvägen och även utanför idrottshallen.
  • Vid behov av hämtning eller lämning vid skolan med bil finns en av- och påstigningsplats på Folkparksvägen, precis utanför skolans huvudentré samt en vid Angelskogsvägen.
  • Det finns flera parkeringsplatser i området. Använd dessa om behov finns. Även mopedparkering finns i direkt anslutning till skolan.

Arbetet fortsätter med installation av belysning längs Folkparksvägen, Angelskogsvägen, Metallgatan och de nya parkeringarna. Även andra mindre justeringsarbeten kommer att behöva utföras de närmaste veckorna.

Ännu är det inte tid för besök i vår nya skola. Men som många säkert redan har hört, så kommer vi att bjuda in till ett öppet hus. Om allt går enligt planerna så blir det den 1 april. Mer information kommer.

Mer information & bilder

Fler bilder om förvandlingen av industribyggnaden till framtidens skola hittar du här.