Artikeln publicerades 27 maj 2019

Ny detaljplan beslutad för kvarteret Svarven

Den nya detaljplanen för kvarteret Svarven, där Parkdalaskolan ska byggas,  är nu beslutad och antagen av politikerna i kommunfullmäktige.

Den nya grundskolan för elever i årskurs 4-9, med plats för cirka 700 elever, ska inrättas i företaget Orbit Ones gamla lokaler. Byggnaden ligger centralt i Ronneby, inte långt ifrån järnvägsstationen. Fastigheten ska byggas om och anpassas för att fungera som en skola. Om bygglovet också går igenom, är förhoppningen att skolan ska stå klar till våren 2021 med skolstart på hösten. En ny idrottshall byggs också i anslutning till skolan.

Trafiksituationen i området håller också på att ses över, i och med att skolans etablering  kommer att innebära ökad trafik.