Artikeln publicerades 4 april 2019

Ny tidplan för Framtidens Skolor antagen i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde den 28 mars en ny tidplan för Framtidens Skolor. Tidplanen innebär att den nya detaljplanen för kvarteret Svarven (Parkdalaskolan) ska vara klar till maj-juni i år, och att Parkdalaskolan kan vara inflyttningsklar i juni 2021.

Rivning och nybyggnation av Snäckebacksskolan ska påbörjas i juli-augusti 2021, och eleverna kommer att flytta in tidigast sommaren 2022.

Nybyggnationen av Skogsgårdens nya förskola med tolv avdelningar inklusive Nattis, påbörjas i januari-februari 2021. Det kan bli tidigare beroende på vilka evakueringsmöjligheter som finns för barnen.

Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan anpassas till F-3 och fritids utökas. Här är tidplanen flexibel men enligt beräkningarna ska ombyggnationerna vara klara till juni 2021.