Artikeln publicerades 10 januari 2019

Tidplanen för skolprojekt förskjuts

Länsstyrelsen biföll Trafikverkets överklagan gällande det tillfälliga bygglovet för Parkdalaskolan. Det innebär att projektet blir något förskjutet.

Ronneby kommun inväntar nu den nya detaljplanen för kvarteret Svarven, och förbereder under tiden för ett permanent bygglov. Det innebär att Parkdalaskolan, som ska byggas i Orbit Ones gamla lokaler, kan komma att stå klar först till 2021, i stället för som planerat till 2020.

Även ombyggnaden av Snäckebacksskolan påverkas, då elever härifrån skulle flyttas över till Parkdalaskolan under byggtiden. Det kan bli så att hela skolsatsningen är genomförd först 2023.