Artikeln publicerades 19 november 2018

Den nya skolan får namnet Parkdalaskolan

Utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommuns har beslutat att den nya skolan i kvarteret Svarven, i centrala Ronneby, ska heta Parkdalaskolan.

Allmänheten har under tiden 11 maj- 15 juni 2018, haft möjlighet att lämna förslag på namn via www.ronneby.se Länk till annan webbplats.. Några personer har också skickat in brev med namnförslag. Totalt har 68 förslag lämnats in. En så kallad ”formaliserad namngrupp” inom miljö- och byggnadsförvaltningen, som ska se till att namn på nya byggnader med mera uppfyller ”god ortsnamnssed” har också varit involverade i namnbeslutet. Utbildningsförvaltningens representant, rektor Ulrika Lundin, samt projektledare Monica Sjövind, har diskuterat förslagen som har kommit in och föreslår att den nya skolan ska heta Parkdalaskolan. Parkdala förskola ligger i direkt anslutning till den nya 4-9 skolan, som preliminärt är färdig i maj 2020.

Miljö- och byggnadsnämnden beslut 2018-10-24