Artikeln publicerades 15 oktober 2018

Snäckebacksskolan rivs och byggs upp igen

Kommunfullmäktige i Ronneby har beslutat att riva den gamla Snäckebackskolan och bygga en ny.

Den nya skolan kommer att ha plats för 700 elever i årskurs 4-9. Upptagningsområdet blir hela Ronneby tätort.

Den nuvarande skolan är ombyggd i omgångar och den äldsta delen är från 1913. Anledningen till att skolan nu rivs, med undantag från den äldsta delen och idrottshallen, är att det blir mycket kostsamt att förena nytt och gammalt.

- Ett mycket bra beslut, då det oftast medför stora kostnader att bygga om och anpassa till en ny och modern skola. Nya Snäckebacksskolan blir en mycket fin och funktionell skola mitt i Ronneby, säger Tommy Ahlquist, Kommunstrateg.

Rivningen av Snäckebackskolan är planerad till 2020. Byggstart kan ske under tidig höst samma år, och enligt planen skall den nya skolan vara färdig för inflyttning sommaren 2022.

KF beslut 2018-09-27.