Artikeln publicerades 12 juli 2018

Modern miljöanpassad förskola ska byggas när Skogsgårdsskolan rivs

Ronneby kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 att Skogsgårdsskolan ska rivas för att ge plats åt en ny miljöanpassad förskola med 12 avdelningar inklusive nattis.

Tekniska förvaltningen och Utbildningsnämnden presenterade ett gemensamt förslag med plats för 12 förskoleavdelningar inklusive nattis vid Kommunfullmäktiges möte i juni 2018. I förslaget lyfts rivningen av den befintliga grundskolan Skogsgårdsskolan som det bästa alternativet. Den nya byggnaden ska bli en miljöanpassad förskola med utgångspunkt i Ronneby kommuns generella kvalitetsprogram för planering och byggande.

-Vi har tittat noga på möjligheterna att ha kvar den nuvarande byggnaden. Men med tanke på inventeringen avseende fukt och inomhusmiljö och kostnadsberäkningar har det visat sig att rivningen av den befintliga byggnaden är det mest fördelaktiga alternativet, säger kommunstrateg Tommy Ahlquist.

Kommunfullmäktige beslöt också att fastigheten Björken, som idag är en del av förskolan, ska rivas för att ge plats till ute- och lekmiljö till förskolebarnen, då den nya förskolan är klar.

Enligt nuvarande tidplan ska rivning av grundskolan Skogsgårdsskolan och nybyggnation av förskolan påbörjas sommaren 2022.