Artikeln publicerades 26 april 2018

Framtidens skolor – Kommunfullmäktige antar ny tidplan

Ronneby kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 26 april 2018 en ny tidplan för arbetet i projektet Framtidens skolor. Enligt den nya planen ska 4-9 skolan i kvarteret Svarven stå färdigt i maj 2020 och Snäckebacksskolans ombyggnad till 4-9 skola avslutas innan sommaren 2022. Det innebär en förändring mot den tidigare planeringen med ett år.

Den nya tidplanen påverkar båda skolorna. Skolan i kvarteret Svarven kan tidigast vara inflyttningsklar i maj 2020. Därför stannar elever och personal kvar på nuvarande Snäckebacksskolan ytterligare ett år. Först till höstterminen 2019 påbörjas om- och tillbyggnationen av Snäckebacksskolan, då elever och personal flyttar in i den nya skolan i kvarteret Svarven. Snäckebacksskolan beräknas att stå färdigt till maj 2022.

– Behovet av förskoleplatser i Ronneby och Kallinge tätort är fortsatt högt. Därför ska planeringen av arbetet med de nya förskolorna prioriteras, säger Lennarth Förberg, ordförande i Utbildningsnämnden.

– Utbildningsnämnden ställde sig bakom vårt förslag på akutpaket i förra veckan. Det innebär att vi redan till hösten vill förstärka med personal inom förskolan för att kunna möta behovet. Totalt handlar det om
ett behov av 42 nya förskoleavdelningar i Ronneby mellan 2018 och 2021. I vissa fall krävs om- och tillbyggnation genom paviljonger eller nya flyglar, i andra fall handlar det om omstruktureringar. Dessutom finns ett förslag på nybyggnation i Kallinge. Förslaget går nu vidare till Kommunstyrelsen, säger förvaltningschefen för Utbildningsförvaltningen Tobias Ekblad.

Mer information om Framtidens skolor finns på ronneby.se/framtidensskolor