Artikeln publicerades 2 mars 2018

Klartecken för ritningar av nya Snäckebacksskolan

Vid sitt senaste sammanträde den 22 februari 2018 ställde sig Utbildningsnämnden enhälligt bakom de presenterade ritningarna för nya Snäckebacksskolan. Om- och tillbyggnaden kommer att påbörjas till sommaren 2019.

Översiktsbild Snäckebacksskolan med glasade fasader och gröna tak

Översiktsbild Snäckebacksskolan med glasade fasader och gröna tak

Projektledaren Monica Sjövind och arkitekten Zijad Bico presenterade ritningarna av den nya 4-9- skolan för utbildningsnämndens ledamöter. I ett enhälligt beslut ställde sig nämnden bakom ritningarna som visar skolans framtida utseende.

-Vi har kommit ett steg närmare målet - att starta om- och tillbyggnaden av Snäckebacksskolan till sommaren 2019. Zijad Bico, arkitekt på Tekniska förvaltningen, har varit oerhört lyhörd för lärarnas önskemål och frågor. Därför visar de presenterade ritningarna en skola som möter elevernas och personalens behov på bästa möjliga sätt - utan att kompromissa med Ronneby kommuns ledord som ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, säger projektledaren Monica Sjövind.

Ritningarna har processats med projektledaren, Tekniska förvaltningen, referensgrupp, fackliga organisationer m fl.

Den äldsta delen av Snäckebacksskolan kommer att stå kvar och kompletteras med nya byggnader med delvis glasade fasader och gröna tak, så kallade sedumtak. Även gymnastiksalen kommer att byggas ut.

Om- och tillbyggnaden av Snäckebacksskolan beräknas kosta cirka 200 miljoner kronor. Skolan ska vara klart för inflyttning till höstterminen 2021 och kan då ta emot 700 elever i årskurs 4-9.

Perspektivbild Snäckebacksskolan

Perspektivbild Snäckebacksskolan - norra gården