Var ligger kvarteret Svarven 1?

Kvarteret Svarven 1 ligger vid korsningen Folkparksvägen och Angelskogsvägen i centrala Ronneby. Adressen är Angelskogsvägen 1 och fram till årsskiftet 2017/2018 har Orbit One bedrivit verksamhet i lokalerna.

Vad heter den nya skolan?

Den nya skolan kommer att heta Parkdalaskolan. Allmänheten har under 2018 skickat in namnförslag och Ronneby kommuns politiker bestämde sig för namnet Parkdalaskolan.

Hur kommer Parkdalaskolan att se ut?

Byggnadens yttre ramar behålls men invändigt blir i princip allt nytt. Det byggs ytterligare en våning så att skolan får två plan. Skolan får en tydlig entré och bibliotek och matsal får en central placering på nedre plan. Det blir två stora ljusgårdar som är öppna från undervåning och upp till tak för att få in ljus. Det läggs stor fokus på inomhusklimat, ljud och ljus.

Här kan du se ritningar och skisser på byggnaden.

När börjar ombyggnationen vid nya Parkdalaskolan?

Vi är igång. Ombyggnaden startade under våren 2020. Det är en förskjutning i tidplanen med två till tre månader enligt tidigare plan.

Varför bygger man om befintliga lokaler istället för att bygga helt nytt?

Läget är många gånger en avgörande faktor för en ny skola. Det ska vara nära för många. Därför behövs en ny grundskola i tätorten Ronneby. I samband med den tidigare skolutredningen kontrollerades möjliga platser för nybyggnation, men det fanns ingen lämplig plats som rymde en större skola. Därför väljer man nu att bygga om lokalerna till en ny centralt placerad 4-9-skola.

Vem kommer att bygga Parkdalaskolan?

Ronneby kommun har efter en upphandling utsett en totalentreprenör för ombyggnaden av den befintliga industrifastigheten till en modern 4-9-skolan och nybyggnation av en idrottshall. Dynacon Construction Blekinge AB bygger nya Parkdalaskolan och den tillhörande idrottshallen.

Vad kommer den nya Parkdalaskolan att kosta?

Enligt entreprenörens, Dynacon, beräkningar kommer projektet att kosta 209 miljoner kronor.

När är skolan färdig?

Skolan beräknas vara färdig till november 2021 så att elever och lärare kan starta efter jullovet 2021/2022 i de nya lokalerna.

Parkdalaskolan ska bli en 4-9-skola, men varför flyttar bara högstadieeleverna från Snäckebacksskolan till den nya skolan?

För att nuvarande högstadieskolan Snäckebacksskolan ska kunna byggas om så måste alla elever och personal flytta till den nya skolan på Svarven 1. Det finns inget beslut idag om och när ytterligare mellanstadieelever ska flytta till den nya skolan.

Det är redan idag trafikkaos vid Soft Center. Hur ska trafiksituationen lösas för den nya skolan?

Kommunfullmäktiges beslut innehåller ett uppdrag till ABRI och Ronneby kommun att göra en översyn av trafiksituationen för hela området.