Var ligger kvarteret Svarven 1?

Kvarteret Svarven 1 ligger vid korsningen Folkparksvägen och Angelskogsvägen i centrala Ronneby. Adressen är Angelskogsvägen 1 och fram till årsskiftet 2017/2018 har Orbit One bedrivit verksamhet i lokalerna.

Varför ska ABRI bygga om lokalerna?

ABRI är det kommunägda bolaget som förvaltar och hyr ut framför allt industrifastigheter i Ronneby kommun.
Lokalerna på Angelskogsvägen 1 förvaltas av ABRI. ABRI presenterade förslaget att bygga om lokalerna som idag används av Orbit One till en 4-9-skola. Såväl politiker som tjänstemän bedömer att lokalerna efter ombyggnaden lämpar sig väldigt väl för en modern skola.

Hur kommer den nya skolan att se ut?

Byggnadens yttre ramar behålls men invändigt blir i princip allt nytt. Det byggs ytterligare en våning så att skolan får två plan. Skolan får en tydlig entré och bibliotek och matsal får en central placering på nedre plan. Det blir två stora ljusgårdar som är öppna från undervåning och upp till tak för att få in ljus. Det läggs stor fokus på inomhusklimat, ljud och ljus. Inom det snaraste kan vi komplettera med ritningar och skisser på byggnaden.

Varför ska utbildningsförvaltningen hyra lokalerna?

ABRI är fastighetsägaren och kommer att vara det även i framtiden. Utbildningsförvaltningen kommer att få möjlighet att hyra lokalerna till marknadsmässiga priser.

När börjar ombyggnationen vid Svarven 1?

Vi räknar med att ombyggnaden kan starta under sommaren 2019. Det är en förskjutning i tidplanen med ett år enligt tidigare plan. Tidplanen ändrades när ABRI var tvungen att avbryta upphandlingen den gav en betydligt högre investeringsnivå än vad som ryms inom ABRIs beslutade investeringsplan på 125 miljoner och för få anbud lämnades in vilket ledde till bristande konkurrens.  

Varför bygger man om befintliga lokaler istället för att bygga helt nytt?

Läget är många gånger en avgörande faktor för en ny skola. Det ska vara nära för många. Därför behövs en ny grundskola i tätorten Ronneby. I samband med den tidigare skolutredningen kontrollerades möjliga platser för nybyggnation, men det fanns ingen lämplig plats som rymde en större skola. Därför väljer man nu att bygga om lokalerna till en ny centralt placerad 4-9-skola.

Vad kommer den nya skolan att kosta?

Enligt våra beräkningar kommer om- och tillbyggnaden av kvarteret Svarven 1 till en modern 4-9-skola kosta upp emot 125 miljoner kronor.

När är skolan färdig?

Skolan beräknas vara färdig i april/maj 2020 så att elever och lärare kan starta höstterminen 2020 i de nya lokalerna.

Vad heter den nya skolan?

Det finns inget namn på skolan ännu. Vi använder arbetsnamnet Svarven 1 under planeringen av skolan.

Vem avgör hur den nya skolan ska se ut?

Ritningar fastställdes vid utbildningsförvaltningens nämndssammanträde i november 2017.
Här kan du se några skisser.

Den nya skolan ska bli en 4-9-skola, men varför flyttar bara högstadieeleverna från Snäckebacksskolan till den nya skolan?

För att nuvarande högstadieskolan Snäckebacksskolan ska kunna byggas om så måste alla elever och personal flytta till den nya skolan på Svarven 1. Det finns inget beslut idag om och när ytterligare mellanstadieelever ska flytta till den nya skolan.

Det är redan idag trafikkaos vid Soft Center. Hur ska trafiksituationen lösas för den nya skolan?

Kommunfullmäktiges beslut innehåller ett uppdrag till ABRI och Tekniska förvaltningen att göra en översyn av trafiksituationen för hela området.