Snäckebacksskolan (efter ombyggnad)

Skisserna visar Snäckebacksskolan efter ombyggnad till 4-9 skola

Brödtext

Skiss Snäckebacksskolan - från ovan
Skiss Snäckebacksskolan - norra gården
Skiss Snäckebacksskolan - gymnastikhallen
Skiss Snäckebacksskolan - planritning markplan
Skiss Snäckebacksskolan - fasadritningar