Skogsgårdens nya förskola

Skisserna visar en perspektivbild av Skoggårdens nya förskola efter ombyggnaden.

Skogsgårdens nya förskola