Parkdalaskolan blir till

Sedan mars 2020 bygger Dynacon om de gamla industrilokalerna i kvarteret Svarven till en modern 4-9 skola. Här kan du följa ombyggnaden. Bilderna publiceras regelbundet med start maj 2020.

Maj 2020

Parkdalaskolan utifrån i maj 2020

Parkdalaskolan utifrån med blommande fruktträd framför byggnaden som kommer att bevaras (maj 2020)

Schaktarbeten sporthallen

Schaktarbeten för att förbereda sprängningsarbeten och bergschakt har påbörjats för att kunna utföra grundläggning till den nya sporthallen (maj 2020)

markarbeten skolgården

Förberedande markarbeten på nya skolgården har påbörjats (maj 2020)

tillfällig port

Stor tillfälligt port har skapats för att möjliggöra rivning och monteringsarbeten med tunga och stora maskiner och material under byggnadstiden (maj 2020)

Pålningsarbeten

Pålningsarbeten pågår för grundförstärkning till nya pelare (maj 2020)

Rivning av befintliga väggar

Rivning av befintliga väggar och vissa konstruktioner för att anpassas till ny verksamhet (maj 2020)