4-9 skolan i kv. Svarven

Skisserna visar den planerade 4-9 skolan i kvarteret Svarven

Illustration över idrottshallen Parkdalaskolan
Skiss Svarven - entrésida
Skiss Svarven - gatusidan
Skiss Svarven - taket
Skiss Svarven - entréplan från ovan
Skiss Svarven - insidan