Vad gäller för förskola och fritidshem?

Här hittar du information om förskola och fritidshem i Ronneby kommun.

Vi erbjuder förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) om:

  • Ditt barn är mellan 1-5 år
  • Du arbetar eller studerar
  • Ditt barn har behov av särskilt stöd (bedöms av förskolechef)
  • Du är arbetslös
  • Du är föräldraledig och har flera barn
  • Ditt barn fyller 3 år, plats i allmän förskola 525 tim/år

  Vi erbjuder skolbarnsomsorg (fritidshem) om:

   • Ditt barn är mellan 6-12 år
   • Du arbetar eller studerar
   • Ditt barn har behov av särskilt stöd (bedöms av rektor)

   Bra att veta...


   • Rektor ansvarar för en bra sammansättning av barngrupperna och tar hänsyn till dina önskemål om möjligt.
   • Om du väljer att tacka nej till erbjuden plats i förskolan, måste du ansöka på nytt för att  åter placeras i kön. Din ansökan behandlas då som en ny ansökan.
   • Våra förskolor/fritidshem i Ronneby har öppet maximalt vardagar mellan kl.06:00 - 18:30 (Minst en förskola i varje område. Öppethållandet kan variera.)
   • För barn med behov av omsorg övriga tider finns Nattis i kommunen.
   • Vid separation ska administratör för berörd förskola/fritidshem kontaktas för att kunna justera placering efter aktuellt behov för vårdnadshavare. Avgiften för respektive vårdnadshavare beräknas utifrån det nya hushållets gemensamma bruttoinkomst.
   • Barn har rätt till en (1) förskoleplats. Man kan inte få plats i två olika förskolor vid delad vårdnad.
   • Under semesterperioden sker ihopslagning av förskoleavdelningar.
   • Förskola/fritidshem stänger 4 dagar/år för kompetensutveckling. För att vi ska kunna erbjuda plats till ditt barn dessa dagar, behöver anmälan inkomma minst 10 dagar före den dagen förskolan/fritidshemet håller stängt.

   Vår verksamhet omfattar:

   • Förskola
   • Enskild pedagogisk omsorg
   • Fritidshem