Vistelsetid och schema i förskola och fritidshem

Schema för de tider som ditt barn ska vara i förskola eller på fritidshem registrerar du i Vklass.

Ska du lägga in ett nytt schema eller ändra i befintligt schema måste detta göras senast 14 dagar innan det nya schemat ska gälla. Tillfälliga förändringar i scheman kan du komma överens med personalen om.

Ansvarig rektor kan komma att begära in intyg från din arbetsgivare/lärosäte angående dina arbetstider/studietider, för att styrka ditt barns rätt till de schematider du lämnar.

Lovtillsyn i fritidshem

Om ditt barn inte har plats på fritidshem men behöver detta under skollov kan du ansöka om lovtillsyn. Lovtillsyn kan ni få från höstterminen det år ditt fyller 6 år till och med vårterminen det år ditt barn fyller 13 år. Har du behov av lovtillsyn måste detta anmälas senast en månad innan lovet och lovtillsynen måste omfatta minst en vecka.

Om ni har en plats på ett fritidshem men enbart önskar lovtillsyn måste den ordinarie fritidshemsplatsen sägas upp.

Plats i förskola och fritidshem under sommartid

De flesta förskolor och fritidshem har stängt fyra veckor under juli/augusti. Om du under denna period önskar plats finns det alltid någon annan förskola eller fritidshem i kommunen som ditt barn har möjlighet att vara på.

Du får alltid information i god tid om årets sommartider från personalen på din förskola eller fritidshem.

Studiedagar

Personalen har två studiedagar per termin då verksamheten stänger. Du som vårdnadshavare informeras om dessa datum senast två månader i förväg och erbjuds plats på annan förskola i kommunen om så önskas.

Semester och annan ledighet

När du som vårdnadshavare har semester eller annan typ av ledighet till exempel flexledigt, kompledigt med mera, är även ditt barn ledigt. Undantaget är föräldraledighet och arbetslöshet då ovan regelverk gäller. Om du som vårdnadshavare utövar någon fritidssysselsättning under din ledighet har ditt barn under denna tid inte rätt att vara i förskola eller fritidshem.

Barn som är sjuka

Om ditt barn är sjukt ska det inte vara i förskola eller fritidshem. Det är ditt barns allmäntillstånd som avgör om hen kan vara i förskolan eller på fritidshemmet. Detta innebär att ditt barn ska orka vara med i gruppsamvaron, leka ute och äta den mat som serveras.

Förskolan och fritidshemmet utgår ifrån de riktlinjer som lämnas av sjukvårdsupplysningen 1177.

Om ditt barn blir sjukt är det viktigt att personalen kan nå dig eller barnets andra vårdnadshavare. Era kontaktuppgifter ska därför registreras och hållas uppdaterade i Vklass.

Omsorg på obekväm arbetstid

Om du arbetar obekväma tider har du möjlighet att ansöka om plats på en förskola i Ronneby som erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Ekorrens förskola i Ronneby, har en natt- och helgavdelning för barn från 1 år till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. Du ansöker om plats till denna förskola via kommunens e-tjänster på www.ronneby.se Länk till annan webbplats.. Ronneby kommun kan inte garantera att placering på obekväma tider kan erbjudas inom fyra månader från anmälningsdatum.

Läs mer om riktlinjer på kommunens hemsida: https://www.ronneby.se/forskola--skola/forskola-och-fritidshem/natt--och-helgverksamhet-nattis.html Länk till annan webbplats.