Klagomålshantering

 Om du har synpunkter eller klagomål på något i förskolan eller fritidshemmet bör du i första hand vända dig till personalen på avdelningen där ditt barn går.

Är det ett allvarligt problem bör du istället vända dig till ansvarig rektor. Samma sak gäller om du inte tycker att du får rätt hjälp eller gehör från förskolans eller fritidshemmets personal.

Det är rektorn som ansvarar för, och beslutar om, frågor som rör förskolans eller skolans dagliga verksamhet och inre organisation. Någon överordnad chef är inte behörig att fatta dessa beslut, men om du har en synpunkt som är av en mer övergripande karaktär bör du vända dig till kommunens klagomålshantering. Hit kan du också vända dig om du inte får den hjälp som du förväntar dig av rektorn. Den kommunala klagomålshanteringen hittar du på www.ronneby.se Länk till annan webbplats..

Statens Skolinspektion är den statliga myndighet som har tillsynsansvar för förskola och fritidshem. Det kommunala ansvaret ligger hos Utbildningsnämnden. För fristående förskolor och fristående fritidshem har Utbildningsnämnden tillsynsansvar.