Försäkring

När ditt barn är inskrivet i förskola eller fritidshem är hen olycksfallsförsäkrad dygnet runt.