Om oss

Här hittar du mer ingående information om Solvändans förskola och hur vi arbetar.

Arbetsglädje

Samarbete och god kommunikation där vi ger varandra feedback anser vi viktigt för att skapa ett positivt arbetsklimat.

  • Allas ansvar att bemöta varandra med respekt.
  • Använda varandras styrkor och olikheter till något positivt.
  • Sprida ny kunskap och ha roligt tillsammans.

Barnsyn

  • Vi bekräftar barnen med positiv uppmärksamhet och utmanar dem utifrån sin egen förmåga.
  • Tillåtas att tänka och tycka olika och lära av varandra.
  • Skapa spännande och varierande lärmiljöer.

Förhållningssätt

  • Vi ska vara positiva förebilder och bemöta varje barn utifrån sin förmåga.
  • Vi ska vara närvarande och lyhörda pedagoger.
  • Bemöta varje barn med respekt och vara nyfikna på deras intressen.