Skogsgårdens förskola

Välkommen till Skogsgårdens förskola! Vi är en förskola som främjar alla barns utveckling och lärande.

På vår förskola genomförs utbildningen i demokratiska former och vi ska lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället för en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig ( Lpfö 98 s 5). 

I vårt område står vi för kunskap, respekt och lust att lära, som ska ge våra barn beredskap att möta utmaningar nu och i framtiden. På vår förskola möts barn och elever med olika modersmål, bakgrund och erfarenheter, som berikar och rustar dem att möte ett mångkulturellt samhälle. Vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete där olikheter ses som en tillgång.

Adress och kontaktuppgifter till Skogsgårdens förskola

Besöksadress:
Persborgsvägen 19 (huset Björken med avd Snigeln/Larven: Persborgsvägen 21)
372 36 Ronneby


Kontakta Skogsgårdens förskola

Avdelning

Telefon

Nyckelpigan

0457- 61 71 63

Grodan

0457-61 71 65

Björnen

0457-61 71 66

Snigeln

0457-61 71 67

Larven

0457-61 71 68

Rektor, förskola
Annica Karlsson
0457-61 71 53
annica.karlsson2@edu.ronneby.se

Administratör
Malin Niklasson
0457-61 73 40
malin.niklasson@edu.ronneby.se
Telefontid: måndag-torsdag 8:30-9:30, 10:30-12:00, 13:00-14:00, fredagar 8:30-9:30, 10:30-12:00.