Skogsgårdens förskola

Skogsgårdens förskola

Välkommen till Skogsgårdens förskola! Vi arbetar för att alla barn och elever ska få möjlighet att utvecklas i en stimulerande och trygg miljö.

I vårt område står vi för kunskap, respekt och lust att lära, som ska ge våra barn beredskap att möta utmaningar nu och i framtiden. I våra förskolor möts barn och elever med olika modersmål, bakgrund och erfarenheter, som berikar och rustar dem att möte ett mångkulturellt samhälle. Vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Våra förskolor ligger lokalintegrerade eller i nära anslutning till våra skolor. Närheten ger möjligheter till samarbete, som skapar förutsättningar till en gemensam syn på utveckling och lärande från förskolan upp till år 6.

Skogsgårdens förskola består av sex avdelningar.
I samma lokaler som skolan finns avdelningen Humlan för barn 1-3 år. Björnen, Grodan och Nyckelpigan för barn 3-5 år. Avdelningarna Larven och Snigeln för barn 1-3 år finns belägna i en närliggande villa.

Adress och kontaktuppgifter till Skogsgårdens förskola

Besöksadress:
Persborgsvägen 19 (huset Björken med avd Snigeln/Larven: Persborgsvägen 21)
372 36 Ronneby

Kontakta Skogsgårdens förskola

Avdelning

Telefon

Nyckelpigan

0457- 61 71 63

Humlan

0457-61 71 64

Grodan

0457-61 71 65

Björnen

0457-61 71 66

Snigeln

0457-61 71 67

Fjärilen

0457-61 71 55

Larven

0457-61 71 68

Rektor, förskola
Annica Karlsson
0457-61 71 53
annica.karlsson2@edu.ronneby.se

Administratör
Marie Dennheim
0457-61 72 21
marie.dennheim@edu.ronneby.se
Telefontid måndag-fredag kl 10-12, 13-14.