Om oss

Här på Junibacken lägger vi stor vikt vid att barnen ska tillägna sig ett positivt förhållningssätt till varandra.

Vi har kunnig, välutbildad personal, som ser till varje barns behov och intresse.

Vårt uppdrag är följande:
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som är i förskolan.

Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande.

Förskolans uppgift innebär att, i samarbete med föräldrarna, verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Här på Junibacken lägger vi stor vikt vid att barnen ska tillägna sig ett positivt förhållningssätt till varandra.

Vi strävar efter att varje barn ska bli en bra kompis, kunna arbeta i grupp, ta ansvar och visa hänsyn till såväl stora som små.

Genom att skapa en Vi-känsla i huset, där både personal och barn hjälper varandra, vill vi förmedla en trygg och harmonisk miljö.

På Junibacken har vi månadsfester tillsammans där vi sjunger, dansar eller spela teater. Vi har gemensamma återkommande aktiviteter såsom traditionella fester (jul, påsk mm), Junibacksloppet och levande verkstad där vi skapar tillsammans.

Förskolans arbete styrs av vår läroplan Lpfö 98/10 Länk till annan webbplats..  Vi har en blogg(länk) där barn och föräldrar kan se verksamheten.