Fridhems förskola

Fridhems förskola i Ronneby kommun är en förskola med närhet till både centrum och skogen i vackra Brunnsparken.

Välkommen till Fridhems förskola!

Välkomna till Fridhems förskola som idag ligger i Soft Center, med närhet till både centrum och skogen i vackra Brunnsparken. Förskolan är nyrenoverad med stora och ljusa rum.

Förskolan har sju avdelningar för barn i åldern 1-5 år

Så här jobbar vi på Fridhems förskola

På Fridhems förskola ligger värdegrunden i fokus och genomsyrar allt vi gör. Vi ser barnen som medmänniskor och likvärdiga oss vuxna. Alla barn ska känna sig betydelsefulla, sedda och trygga här hos oss. Vi ser barnen som kunskapsspridare och den största tillgången i verksamheten. För att vi ska kunna fullfölja förskolans uppdrag och riktlinjer krävs att vi utgår ifrån att barnet är fullt av möjligheter. Varje barn är unikt som vi hyser stor respekt för. Pedagogerna ser barnets förmågor, stora som små, i alla situationer och ger barnet hjälp och stöd i dess utveckling.

  • På Fridhems förskola står barns delaktighet och inflytande i centrum.
  • Arbetet med barnen är projektinriktat, det vill säga ett undersökande arbetssätt där barnen får möjlighet att vara aktiva och kommunikativa och där deras nyfikenhet på världen styr innehållet i verksamheten.
  • Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärande.
  • Miljön är utformad för att fånga barnens nyfikenhet och för att skapa möten mellan barnen. Närheten till Brunnsparken och naturen gör att verksamheten ofta bedrivs utomhus.
  • Arbetet med Kompissolen genomsyrar vårt förhållningssätt där vi förtydligar alla likas värde. Genom att vara goda förebilder strävar vi mot att barnen ska formas till bra samhällsmedborgare.

Adress och kontaktuppgifter till Fridhems förskola

Besöksadress:
Fridhemsvägen 17A
372 38 Ronneby

Kontakta Fridhems förskola

Avdelning

Telefon

Rödmyran

0457-61 72 51

Sländan

0457-61 72 52

Spindeln

0457-61 72 53

Getingen

0457-61 72 54

Ekoxen

0457-61 72 55

Biet

0457-61 72 11

Gräshoppan

0457-61 72 12

Kök

0457- 61 72 50

Rektor, förskola
Åsa Isokoski
0457-61 72 38
asa.isokoski@ronneby.se

Administratör
Marie Dennheim
0457-61 72 21
marie.dennheim@ronneby.se
Telefontid måndag-torsdag kl 10:00-15:45, fredag kl 10:00-14:00