Centrumförskolan

OBS! Fr o m 23 augusti 2023 upphör Centrumförskolan.
Förskolan är inte valbar för ny placering.

Centrumförskolan är en tillfällig förskola mitt i stan med ett attraktivt läge för föräldrar som bor eller arbetar centralt. Förskolan håller till i nyrenoverade, fräscha och ändamålsenliga lokaler, med nya möbler och lekredskap och med många olika lärmiljöer.

Ronneby Centrumförskola består av två avdelningar, Mjölkkannan och Smörkärnan med runt 30 barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolan har tillgång till en innegård med både gräs och plattor samt lekredskap som klätterställning, kompisgunga och sandlåda. Med två elflakcyklar kan personalen ta barnen med sig runt i en härlig närmiljö såsom Snäckebacken och Brunnsparken.

Vi jobbar utifrån det kompetenta nyfikna barnet som både ute och inne får utforska sin omgivning genom leken, som är vårt fokus. Vi ser leken som en central del i barnens lärande, utveckling och välbefinnande. På så sätt får de möjligheter att utvecklas i en stimulerande, lärorik och utmanande miljö.

Barn och föräldrar ska känna sig trygga här hos oss.

Adress och kontaktuppgifter till Centrumförskolan

Besöksadress
Drottninggatan 5
37230 Ronneby

Kontakta Centrumförskolan

Avdelning

Telefon

Mjölkkannan

0457-61 79 78

Smörkannan

0457-61 79 79

 

Rektor, förskola
Thomas Masseck
0457-61 71 01
thomas.masseck@edu.ronneby.se

Adminstratör
Malin Niklasson
0457-61 73 40
malin.niklasson@edu.ronneby.se
Telefontid måndag-torsdag kl 10:00-15:45, fredag kl 10:00-14:00