Familjedaghemmet Lönnen

Familjedaghemmet Lönnen, Kallinge, är ett alternativ till den kommunala förskoleverksamheten.

På Lönnen tillbringar vi mycket tid utomhus och använder den fantastiska Lönnamohagens gränslösa möjligheter. Vi arbetar med olika teman och även med utveckling av varje barns enskilda förmågor. 

Verksamheten erbjuder luftiga och rymliga lokaler med gott om plats för skapande, lek, vila och rörelse. På Lönnen vistas barnen i hemmiljö i en liten grupp vilket ger stora möjligheter till individuell utveckling.
 
Lönnen vänder sig till familjer med barn i åldrarna 1-12 år. Verksamheten följer Skollagen och Förskolans läroplan.

För mer information kontakta verksamhetsansvarig:

Ulrika Henningsson
0763- 466 276
ulrika.henningsson@me.com