Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om avgiftskontrollen för barnomsorgen i Ronneby kommun.

Kommer alla att få en faktura?

Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura. Likaså kommer inga fakturor på lägre belopp än minimibeloppen för fakturor på 50 kr/månad att skickas ut.

När får jag min faktura?

Vi kör faktureringen i olika omgångar. Fakturorna skickas ut successivt fr o m mars månad.

Varför genomför ni den här kontrollen?

Alla ska betala rätt barnomsorgsavgift. Det är viktigt ur rättvise-synpunkt. Inkomsten kan variera under året och det är därför svårt att ange exakt rätt inkomstuppgift i förväg. Kontrollen kan på så vis vara en hjälp att få rätt barnomsorgsavgift.

Hur räknas rätt avgift ut?

Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten enligt skatteverkets register, delas med 12. Kommunen får då få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad hos Ronneby kommun.

Jag kan inte betala min faktura i tid, vart ska jag vända mig?

Använd vår e-tjänst: https://eportal.ronneby.se/services/barnochutbildning/avgiftskontroll/info.jbx Länk till annan webbplats.

Du kan även skicka ett mail till barnomsorg@edu.ronneby.se, där du uppger ditt kundnummer, som står på fakturan, vad ärendet gäller ex anstånd, beräkningsunderlag, allmän fråga, samt dina kontaktuppgifter, så hör vi av oss till dig. Det går även att ringa tel 0457-61 83 20

Du kan begära anstånd upp till tre månader på fakturan för att kunna delbetala eller skjuta fram betalningen. Avbetalningsplan kan beviljas upp till 12 månader. I båda fall är det ränta från första förfallodagen.

Fakturan kan inte stämma - vart ska jag vända mig?

Om underlaget inte stämmer kan du bestrida fakturan skriftligen.
Du mailar till: barnomsorg@edu.ronneby.se eller
skickar ett brev till Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen, 372 80 Ronneby.
Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket avgift?

Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka. Detta beräknas ske i början av december månad.

Vi har gått isär, vem av oss ska betala fakturan?

Bodde ni tillsammans under året som kontrolleras, så har båda ansvar för att fakturan betalas.

Jag haft ojämn inkomst över året, hur tar ni hänsyn till det?

I regel så innebär det i något problem, uträkningen stämmer, men i vissa fall kan vi behöva göra en ny manuell beräkning utifrån era inkomstuppgifter med mera.

Hur snabbt får jag tillbaka mina pengar om jag betalat för mycket?

Har hushållet betalat för mycket beräknar kommunen att betala tillbaka överskottet så snart som möjligt. Oftast görs återbetalningarna under hösten.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så
att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. (Familjeförhållande = personer
med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller
inte).

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga med mera.

I fråga om näringsverksamhet är det bara den inkomsten av aktiv och/eller
passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett som ska
medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst.