Avgiftskontroll

Under våren  2019 kommer utbildningsförvaltningen att kontrollera inkomstuppgifter för år 2017 för de som hade barn i förskola och fritidshem det året. Denna kontroll görs årligen, främst för att det ska bli rättvist - alla ska betala rätt avgift!

Jämförelse Skatteverket – inlämnade inkomstuppgifter

Genom att jämföra den totala årsinkomsten för 2017 enligt skatteverkets register, och dela denna med 12, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till Ronneby kommun, som underlag för barnomsorgsavgiften.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande (=personer med gemensamt hushåll) så att barnomsorgsavgiften för ditt hushåll blir rätt. Enligt avgiftsregler (beslut i kommunfullmäktige, §308/2011).

Har du betalat för mycket eller för lite barnomsorgsavgift för 2017?

Visar det sig att den inlämnade inkomstuppgiften för 2017 har varit högre/lägre än den faktiska inkomsten innebär det att vi i efterhand fakturerar/betalar tillbaka avgiften.

Har du betalat för lite under år 2017 kommer du att få en faktura att betala. Har du betalat för mycket kommer vi att betala tillbaka överskottet så snart som möjligt.

Avgiftskontrollerna genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Vill du veta mer?

Har du frågor och vill ha mer information kan du kontakta oss via e-post: barnomsorg@ronneby.se

Telefontid från och med 15 april 2019

Måndag - Torsdag kl 08.30-09.30, kl 13.00-14.00   
Telefon: 0457-61 83 20