Fritidshem

Som vårdnadshavare med barn på ett kommunalt fritidshem är du säkert redan bekant med skolans digitala system. Här finns mer info om det som gäller just fritidshemmen.

Skola24

I Skola24 registrerar du som vårdnadshavare barnens tider på fritidshemmet. Det är viktigt att du gör detta minst två veckor innan ett schema ska börja gälla. Det gäller både vid eventuella ändringar av tiden och vid terminsstarten. Här anmäler du även frånvaro och planerar vilka tider ditt barn ska vara på fritids under lovveckorna.

Lägg in vistelsetider för ditt barn

Du som vårdnadshavare ange direkt i systemet tider för ditt barns lämning och hämtning, antingen som ett tillsvidare veckoschema, eller som ett rullande flerveckorsschema, till exempel för varannan vecka. Detta behöver göras minst två veckor innan ett schema ska börja gälla.

I webbversionen av Skola24 kan du också se frånvarostatisk och lämna in digital ledighetsansökan. Som vårdnadshavare har du tillgång till en app för Skola24, där kan du bland annat anmäla frånvaro och se schemat.

Vklass

Samtliga fritidshem använder den digitala lärplattformen Vklass för information, dokumentation och uppföljning. Nytt för läsåret 2021/2022 är att du som vårdnadshavare lämnar samtycke digitalt.

Första gången du loggar in i Vklass är det mycket viktigt att du gör följande:

  • Fyll i dina kontaktuppgifter (mobilnummer och e-postadress) och kontrollerar dina adressuppgifter under din profil.
  • Fyll i extra kontaktuppgifter till anhöriga. Tidigare har du fyllt i detta i en blankett vid läsårsstart men denna ersätts nu av de extra kontaktuppgifter som du skriver in i Vklass.
  • Godkänna/ej godkänna de digitala samtycken som finns för dig som vårdnadshavare att besvara i Vklass

Information och manualer

Det är mycket som är nytt när barnen börja på en ny skola och ny fritids . För att du som vårdnadshavare ska kunna ta del av all information och enkelt kunna lämna frånvaroinformation eller skicka in samtycke behöver du ladda ner apparna eller spara länkarna till webbversionerna av Vklass och Skola24. Även du som har varit med ett tag kan behöva uppdatera dig vid behov.

Nedan hittar du manualer och hjälptexter som visar steg för steg hur du gör: