E-service barnomsorg

Här kan du ansöka eller säga upp plats i förskola eller fritidshem, besvara platserbjudande, följa din ansökan och administrera dina uppgifter. En service för dig som har barn inom förskolan/fritidshemmen i Ronneby kommun.

Vad du kan se och göra i e-service barnomsorg

Utan inloggning med e-legitimation

Utan e-legitimation kan du titta på utbudet av förskolor och fritidshem, samt ansöka om barnomsorgsplats.

Inloggning med e-legitimation

Du som redan har köplats eller plats för ditt barn inom barnomsorgsverksamheten kan med hjälp av e-legitimation logga in på "e-service barnomsorg" och:

  • besvara platserbjudande
  • följa din ansökan eller dina placeringar
  • anmäla/ändra inkomstuppgifter
  • säga upp plats
  • ändra telefon/mobil/e-post
  • ansöka om plats (förenklad ansökan)

Vad är e-legitimation?

E-legitimation är en elektroniskt ID-handling, som visar att det är just du som har kontakt med myndigheter, kommunen, organisationer och företag på Internet. Du kan använda bank-id, Mobilt bank-id eller Telia e-legitimation.

Vill du läsa mer om e-legitimation kan du göra det på www.e-legitimation.se Länk till annan webbplats.

Har du ingen e-legitimation

Genom kontakt med din bank, kan du gratis få en e-legitimation. Använder du internet banken, kan du själv skapa en e-legitimation och ladda hem program på din dator.

Ingen dator

Om du inte har tillgång till dator kan du använda datorer på bibliotek och Kontaktcenter (i Stadshuset). Du kan även få hjälp av assistenterna på skolexpeditionerna. För att kunna logga in på ett säkert sätt kan du få hjälp att använda ett alternativt inloggningssätt (se nedan).

Har du inget fullständigt personnummer

Har du eller ditt barn inget fullständigt personnummer, ber vi dig kontakta handläggare vid aktuell skolexpedition för att få ett alternativt inloggningssätt, eller på annat sätt få hjälp att hantera din barnomsorgsansökan och bevakning av placering.

Inloggning e-service barnomsorg

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Ändamålet med denna behandling är för att kunna hantera ansökningar och utföra våra tjänster. Vi samlar in personuppgifterna via din anmälan med hjälp av blanketter, via e-post eller annan väg som du väljer att kontakta oss på. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse, avtal och myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för utförandet av våra tjänster och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Vid eventuell arkivhållning av dina personuppgifter efter avslutat uppdrag följer vi de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskydd, arkivlagen och offentlighetsprincipen. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med tredje part som t ex leverantörer och underleverantörer för aktuell tjänst. Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden, Ronneby kommun. Läs mer om dina rättigheter och hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här.

Behöver du hjälp med din ansökan eller har frågor, kontakta administratören för förskola och fritidshem. Kontaktuppgifter hittar du här.